people people people people
flag

Her finder du en række af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

For at lette overskueligheden har vi inddelt denne side i en række overordnede emner.

Du kan se hvilke spørgsmål, der besvares i hvert emne nedenfor – og du kan gå direkte til det pågældende overordnede emne ved at klikke på overskriften.

Undersøgelser og indhold i spørgeskemaer

Hvor længe kører en undersøgelse?
Bliver undersøgelsesresultaterne offentliggjort?
Hvorfor kan jeg ikke rette/ændre tidligere svar i undersøgelsen?
Jeg har ingen holdning til undersøgelsens emne/produkt/brand
Jeg vil ikke/kun modtage undersøgelser om bestemte emner
Jeg vil modtage færre undersøgelser
Jeg har lige deltaget i en undersøgelse om samme emne
Hvorfor tog besvarelsen længere tid end angivet?
Hvorfor mangler svarmuligheden ”Ved ikke”?
Hvorfor kan jeg ikke give et uddybende svar på et spørgsmål?
Jeg ønsker ikke at færdiggøre besvarelsen
Hvorfor modtager jeg en rykker, når jeg allerede har besvaret undersøgelsen?

Tekniske problemer

Jeg har problemer med afspilning af film, og jeg benytter Apple-produkt, tablet eller smartphone til at besvare undersøgelserne
Jeg har problemer med afspilning af film, og jeg benytter Windows PC til at besvare undersøgelserne
Jeg har problemer med lyd
Jeg har ikke Flash-programmet
Jeg kan ikke logge ind
Det tilsendte link er ikke aktivt
Mit Log-in til undersøgelsen virker ikke
Hvorfor kan jeg ikke rette/ændre tidligere svar i undersøgelsen?
Hvorfor er der ingen pil at klikke på i invitationen til undersøgelsen?
Hvorfor går undersøgelsen i stå / bliver jeg smidt af undersøgelsen efter at have svaret på et par spørgsmål?

Anonymitet

Er jeg anonym, når jeg deltager i undersøgelser for TNS Gallup?
Hvem ser mine svar?

Mit medlemskab

Hvordan afmelder jeg mig GallupForum?
Jeg har afmeldt mig via email, men modtager stadig invitationer til undersøgelser.
Hvad indebærer Webmåling, som der spørges om ved tilmeldingen til GallupForum?
Jeg har fortrudt tilmelding til Webmåling
Jeg er nyt medlem af Gallup Forum
Jeg vil gerne holde en pause fra Gallup Forum
Hvorfor modtager jeg sms’er med påmindelse om deltagelse?
Jeg vil gerne ændre mailadresse

Gavekort
Hvorfor har jeg ikke modtaget det indløste gavekort endnu?
Min mail om vundet gavekort er blevet væk


Undersøgelser og indhold i spørgeskemaer

Hvor længe kører en undersøgelse?

Undersøgelserne kører som regel i minimum 5 dage, men visse undersøgelser skal være færdige på væsentligt kortere tid, f.eks. undersøgelser vedrørende meget aktuelle emner. Præcis hvor længe den enkelte undersøgelse kører, får du altid at vide i vores invitation til at deltage i undersøgelsen. Du skal dog altid svare indenfor tidsfristen for at deltage i lodtrækningen.

Bliver undersøgelsesresultaterne offentliggjort?

Undersøgelserne bliver købt af TNS Gallups kunder, og kan handle om alt fra udvikling af nye emballager og afdækning af hvem kundens målgruppe er, til om at få indblik i folks kendskab til annoncer og reklamer eller holdninger til forskellige emner. Da undersøgelsesresultaterne er kundens ejendom og ofte af konkurrencemæssige årsager fortrolige, har vi i de fleste tilfælde ikke mulighed for at offentliggøre resultaterne.

>> Top

Hvorfor kan jeg ikke rette/ændre tidligere svar i undersøgelsen?

Vi er klar over, at det i nogle tilfælde ville være ønskværdigt, at kunne gå tilbage til foregående spørgsmål. Men vi har erfaret, at nogle spørgsmål kan ændre holdningen til et af de foregående spørgsmål, og vi er interesseret i den umiddelbare, upåvirkede holdning. Derfor er det ikke muligt at gå tilbage og redigere i sine svar.

>> Top

Jeg har ingen holdning til undersøgelsens emne/produkt/brand

Vi kan godt forstå, at det kan være svært, at skulle vurdere et produkt eller mærke, som man måske aldrig selv har brugt.

Idéen med den type spørgsmål er blot at finde ud af, hvad deltagerne umiddelbart mener. Selv om man ikke har et grundigt kendskab til mærket eller produktet vil man typisk have et indtryk dannet af hvad man har hørt fra andre eller læst eller set i medier og lignende. Du skal blot svare ud fra dette umiddelbare indtryk. I behandlingen af undersøgelsens resultater tages naturligvis højde for, at det ikke er alle der har brugt produktet eller mærket.

Helt generelt går vi meget op i, at der altid skal være en mulighed for at svare "Ved ikke" på spørgsmålene.

Nogle gange er det dog ikke muligt. Det kan f.eks. være fordi undersøgelsen tidligere er gennemført uden en "Ved ikke"-svarmulighed, og at data ikke vil kunne sammenlignes, hvis der ændres på svarmulighederne.

Når resultaterne af undersøgelserne skal analyseres, bliver der naturligvis taget højde for, om deltagerne har haft mulighed for at svare "Ved ikke" eller ej.

I de tilfælde, hvor der ikke er en "Ved ikke"-svarmulighed, beder vi dig blot svare ud fra din umiddelbare indskydelse; også selv om du ikke kender så meget til det, der spørges om.

Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at færdiggøre din besvarelse. Hvis du skulle modtage en påmindelse fra os forbindelse med denne undersøgelse, kan du blot se bort fra den.

>> Top

Jeg vil ikke/kun modtage undersøgelser om bestemte emner

Vi har desværre ikke mulighed for at sortere de undersøgelser, du inviteres til, efter emne. Alle respondenterne bliver tilfældigt udvalgt ud fra nogle overordnede krav om repræsentativitet for hver undersøgelse. Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at besvare alle vores undersøgelser. For at undgå at modtage rykkere for din manglende deltagelse skal du blot klikke på linket til undersøgelsen, og så her klikke nej til at deltage.

>> Top

Jeg vil modtage færre undersøgelser

Vi har desværre ikke mulighed for at nedjustere mængden af undersøgelser, du inviteres til, da alle respondenterne bliver tilfældigt udvalgt ud fra nogle overordnede krav om repræsentativitet. Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at besvare alle vores undersøgelser. For at undgå at modtage rykkere for din manglende deltagelse skal du blot klikke på linket til undersøgelsen, og så her klikke nej til at deltage.

>> Top

Jeg har lige deltaget i en undersøgelse om samme emne

Nogle undersøgelser foretages hver uge, hele året. Når man har deltaget, bliver man ikke inviteret til at deltage i den samme undersøgelse igen inden for en nærmere fastsat tidsfrist, typisk 3 eller 6 måneder.

Derfor kan man godt opleve at få tilsendt en undersøgelse som man besvarede for f.eks. 7 måneder siden. Dette er ikke en fejl, og man er meget velkommen til at deltage igen, ligesom man naturligvis er velkommen til at sige nej tak.

Vi laver undersøgelser om en række forskellige emner, men nogle emner går naturligvis igen. Det drejer sig f.eks. om undersøgelser om politisk ståsted og forbrugsvaner. Selv om spørgsmålene handler om det samme emne, er der tale om en ny undersøgelse, og man er meget velkommen til at svare.

Vi begår sjældent fejl i udvælgelsen af undersøgelser, så når du modtager en undersøgelse fra os, kan du som udgangspunkt altid stole på, at vi meget gerne vil have dine svar.

>> Top

Hvorfor tog besvarelsen længere tid end angivet?

Vi beklager mange gange at du har oplevet, at den tid du brugte ikke stemte overens med det, vi havde angivet.

Når vi skal estimere hvor lang tid, en undersøgelse gennemsnitligt varer, gør vi det ud fra antallet og typen af spørgsmål samt vores erfaringer på området. Når de første besvarelser er kommet ind kontrollerer vi, at gennemsnitstiden lever op til det forventede, og hvis det ikke er tilfældet justerer vi naturligvis estimatet.

Alligevel kan du opleve, at den tid du er om at svare, ikke passer med det, vi har angivet. Det kan f.eks. være tilfældet ved undersøgelser hvor svarene på de første spørgsmål i undersøgelsen afgør hvilke og hvor mange spørgsmål den enkelte deltager skal svare på.

Vi håber på din forståelse for, at vi på denne baggrund ikke kan angive tidsforbruget mere præcist, end tilfældet er nu.

>> Top

Hvorfor mangler svarmuligheden ”Ved ikke”?

Helt generelt går vi meget op i, at der altid skal være en mulighed for at svare "Ved ikke" på spørgsmålene.

Nogle gange er det dog ikke muligt. Det kan f.eks. være fordi undersøgelsen tidligere er gennemført uden en "Ved ikke"-svarmulighed, og at data ikke vil kunne sammenlignes, hvis der ændres på svarmulighederne.

Når resultaterne af undersøgelserne skal analyseres, bliver der naturligvis taget højde for, om deltagerne har haft mulighed for at svare "Ved ikke" eller ej.

I de tilfælde, hvor der ikke er en "Ved ikke"-svarmulighed, beder vi dig blot svare ud fra din umiddelbare indskydelse; også selv om du ikke kender så meget til det, der spørges om.

>> Top

Hvorfor kan jeg ikke give et uddybende svar på et spørgsmål?

Engang imellem kan det som svarperson være frustrerende ikke at kunne give et mere uddybende svar end graden af hvor "enig" eller "uenig" man er. Det har vi fuld forståelse for, men undersøgelserne er designet, så de spørger efter præcis de informationer, som skal bruges i afrapporteringen efterfølgende. På den måde sikrer vi, at vi ikke bare ’spørger løs’ og bruger mere af svarpersonens tid end højst nødvendigt.

>> Top

Jeg ønsker ikke at færdiggøre besvarelsen

Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at færdiggøre din besvarelse. Hvis du skulle modtage en påmindelse fra os forbindelse med denne undersøgelse, kan du blot se bort fra den.

>> Top

Hvorfor modtager jeg en rykker, når jeg allerede har besvaret undersøgelsen?

Det sker desværre at vi fejlagtigt sender en rykker ud til deltagere, der allerede har besvaret et givent skema. Dette betyder ikke, at vi ikke har registreret din besvarelse. Modtager du en fejlagtig rykker, skal du derfor blot se bort fra vores henvendelse.

>> Top


Tekniske problemer

Jeg har problemer med afspilning af film, og jeg benytter Apple-produkt, tablet eller smartphone til at besvare undersøgelserne

Vi er meget opmærksomme på, at brugen af grafik-programmet Flas skaber problemer for nogle af vores deltagere. Det er i de fleste tilfælde muligt at svare fra Apple-produkter, smartphones og tablets, men visse spørgsmålstyper samt afspilning af lyd- og filmklip volder desværre stadig problemer.

Desværre er vi på dette punkt afhængige af vores softwareleverandører. De har endnu ikke fået skabt en løsning til afspilning af lyd- og filmklip, der ikke bruger Flash, men vi ved, at de arbejder på sagen, og vi regner med at have en løsning næste gang, vi får en ny version af vores software, hvilket gerne skulle være i løbet af i år. I de fleste undersøgelser, der gør brug af Flash, vil der være nogle lyd- og/eller billedtests i starten, og man kan her blive sorteret fra, hvis man ikke har Flash. Dog er det desværre ikke muligt for os at implementere disse test i alle undersøgelser, da nogle undersøgelser produceres hos vores internationale samarbejdspartnere.

Såfremt du primært benytter Apple-produkter, smartphones eller tablets til at besvare vores undersøgelser bedes du sende os en email om, at du ikke kan benytte Flash-programmet. Vi vil herefter, så vidt muligt, sortere den slags undersøgelser fra, så du ikke modtager invitationer til dem. Skulle du alligevel modtage undersøgelser, der gør brug af Flash, beklager vi naturligvis og håber på din forståelse.

>> Top

Jeg har problemer med afspilning af film, og jeg benytter Windows PC til at besvare undersøgelserne

Umiddelbart bør undersøgelsen virke på alle Windows computere, men indstillinger på din computer kan forhindre undersøgelsen i at køre korrekt. Vi undersøger naturligvis sagen, og du hører fra os, hvis der er fejl i undersøgelsen. Hvis ikke, kan du blot se bort fra denne undersøgelse, samt de påmindelser om manglende deltagelse, der eventuelt måtte komme.

>> Top

Jeg har problemer med lyd

Jeg kan ikke afspille lyd

I de fleste undersøgelser, der gør brug af lyd og/eller billeder, vil der være nogle lyd- og/eller billedtests i starten. Hvis du blot her klikker af ud for den svarmulighed, at du ikke hører/ser noget (der kommer flere skærme, og det skal gøres ved dem alle), så bliver du screenet fra, og modtager dermed ikke rykkere for manglende deltagelse i undersøgelsen. Derudover deltager du på denne måde stadig i lodtrækningen om gavekort.

Hvorfor stilles de samme spørgsmål om lyd flere gange?

Årsagen til, at undersøgelsen kører i ring er, at du ikke bliver sorteret fra på første skærm, da du lige skal have mulighed for eksempelvis at skrue op for lyden på din computer. Hvis du ved, at lyden er slået til, skal du blot på alle skærmene med spørgsmål om, hvilken lyd du hører (max 5 skærme) notere, at du ikke hører nogen lyd. Så vil du til sidst blive sorteret fra, og modtager ikke rykkere på undersøgelsen.

>> Top

Jeg har ikke Flash-programmet

Vi er meget opmærksomme på, at brugen af grafik-programmet Flash skaber problemer for nogle af vores deltagere. Det er i de fleste tilfælde muligt at svare fra smartphones og tablets, men visse spørgsmålstyper samt afspilning af lyd- og filmklip volder desværre stadig problemer.

Desværre er vi på dette punkt afhængige af vores softwareleverandører. De har endnu ikke fået skabt en løsning til afspilning af lyd- og filmklip, der ikke bruger Flash. Men vi ved, at de arbejder på sagen, og vi regner med at have en løsning næste gang, vi får en ny version af vores software, hvilket gerne skulle være i løbet af i år. I de fleste undersøgelser, der gør brug af Flash, vil der være nogle lyd- og/eller billedtests i starten, og man kan her blive sorteret fra, hvis man ikke har Flash. Dog er det desværre ikke muligt for os at implementere disse test i alle undersøgelser, da nogle undersøgelser produceres hos vores internationale samarbejdspartnere.

Du bedes sende os en email om, at du ikke kan benytte Flash-programmet, og vi vil hurtigst muligt få noteret, at vi så vidt muligt skal sortere undersøgelser, der gør brug af Flash fra, så du ikke modtager invitationer til dem. Skulle du alligevel modtage undersøgelser, der gør brug af Flash beklager vi naturligvis, og håber på din forståelse.

>> Top

Jeg kan ikke logge ind

Jeg er nyt medlem af Gallup Forum

Da du er helt ny i panelet, kan du ikke logge ind endnu. Der går et lille stykke tid, før du er blevet oprettet i det system, som gør, at du kan logge ind på GallupForum. Du skulle gerne være oprettet om en-to uger. Mange tak for, at du vil være medlem af vores panel

Jeg har glemt mit brugernavn og/eller min adgangskode (ikke nyt medlem)

Vi vil sende dig dine oplysninger hurtigst muligt

>> Top

Det tilsendte link er ikke aktivt

Hvis du, når du klikker på pilen eller linket, får en besked om, at linket ikke længere er aktivt, er det fordi undersøgelsen er blevet lukket. De fleste undersøgelser er åbne 5-7 dage, men enkelte har kortere eller længere tidsfrist. Så længe undersøgelsen er åben, kan du altid se tidsfristen på den første skærm efter du har klikket på pilen/linket. Husk at du sagtens kan klikke på linket, og derefter lukke ned uden at gennemføre undersøgelsen med det samme.

>> Top

Mit Log-in til undersøgelsen virker ikke

Du burde ikke skulle opgive dit log-in i forbindelse med en undersøgelse. Dit log-in ligger automatisk i det link, der leder til den pågældende undersøgelse.

Vi har før haft panelister med et lignende problem. I deres tilfælde var årsagen til problemet en aggressiv firewall. Det hjælper ofte at klikke på linket en gang til. Alternativt kan du prøve at besvare undersøgelsen fra en anden computer.

Du skal altså kun bruge dit log-in, hvis du skal logge dig ind på vores portal på www.GallupForum.dk

>> Top

Hvorfor kan jeg ikke rette/ændre tidligere svar i undersøgelsen?

Vi er klar over, at det i nogle tilfælde ville være ønskværdigt, at kunne gå tilbage til foregående spørgsmål. Men vi har erfaret, at nogle spørgsmål kan ændre holdningen til et af de foregående spørgsmål, og vi er interesseret i den umiddelbare, upåvirkede holdning. Derfor er det ikke muligt at gå tilbage og redigere i sine svar.

>> Top

Hvorfor er der ingen pil at klikke på i invitationen til undersøgelsen?

Nogle domænenavne (fx gmail.com og webnetmail.dk) har det med at ændre i billeder. Derfor ser du ingen pil i dine mails fra os, men i stedet et af to mulige ”billeder”: 1)Et rødt kryds i en firkant, hvor du skal højreklikke og vælge ”Hent” Eller 2) En tom firkant, som du skal holde musen ind over, og så holde Ctrl-knappen nede imens du venstreklikker med musen på den tomme firkant. Alternativt kan du også bruge det link, der står i mailen.

>> Top

Hvorfor går undersøgelsen i stå / bliver jeg smidt af undersøgelsen efter at have svaret på et par spørgsmål?

Når du har svaret på de første par spørgsmål laver undersøgelsen et tjek af, om den computer/tablet du sidder ved har de nødvendige programmer og it-indstillinger til at køre undersøgelsen. Hvis de ikke er til stede, afsluttes undersøgelsen og det kan ofte opleves ved, at systemet blot går i stå.

Vi beklager, at du oplever problemer med undersøgelsen, og takker dig fordi du ville have haft deltaget i undersøgelsen.  

>> Top


Anonymitet

Er jeg anonym, når jeg deltager i undersøgelser for TNS Gallup?

Jeg oplyser blandt andet navn og bopæl. Hvad bruges det til?

Man er altid anonym, når man deltager i Gallups undersøgelser, uanset om det er via internettet, telefonen eller ansigt til ansigt. Årsagen til, at vi beder om informationer som for eksempel fødselsdato og bopælskommune er, så vi kan sortere i de undersøgelser, vi sender dig. Nogle undersøgelser henvender sig for eksempel kun til bestemte aldersgrupper eller geografiske områder.

Derudover er det vigtigt for os at få et repræsentativt udsnit af den danske befolkning til at deltage i undersøgelserne, og her kommer blandt andet parametrene køn, alder og bopæl i spil.

Dit navn bruger vi kun, når vi sender dig undersøgelser. Vi vil hellere skrive ”Kære Dit navn” end ”Kære ingenting”. Men ønsker du ikke at oplyse dit navn kan du blot skrive for eksempel forbogstaverne, eller finde på et andet navn. Det gør ikke den store forskel for os, da det ikke er en information, der indgår i undersøgelsens data.

Jeg er blevet ringet op af firmaer efter have deltaget i en Gallup-undersøgelse

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til tredje part, og der må derfor være tale om et uheldigt sammentræf i forhold til, at du er blevet ringet op af diverse firmaer. Man er altid anonym, når man deltager i Gallups undersøgelser, uanset om det er via internettet, telefonen eller ansigt til ansigt.

>> Top

Hvem ser mine svar?

Når du deltager i en Gallup-undersøgelse er du altid 100% anonym, og dine svar vil aldrig kunne sammenkobles med din identitet. Dine svar rapporteres kun sammen med andres svar i Gallup statistikker og tabeller. TNS Gallups egne interne retningslinier foreskriver dette og derudover dikterer den internationale brancheorganisation, ESOMAR, som TNS Gallup er medlem af, ligeledes dette i sine regler. Generelt er vi ikke interesserede i enkeltpersoners svar - men er interesserede i mange personers svar - så vi kan se, hvor mange procent der synes det ene eller det andet.

>> Top


Mit medlemskab

Hvordan afmelder jeg mig GallupForum?

Såfremt du har meddelt os din afmelding fra Gallup Forum pr. email til hotline@tns-gallup.dk vil den hurtigst muligt blive registreret. Hvis du, mod forventning, modtager flere mails fra os, drejer det sig om undersøgelser, du allerede er udtrukket til at deltage i. Vi udvælger dig naturligvis ikke til nye undersøgelser, og du kan derfor blot se bort fra eventuelle mails fra os.

>> Top

Jeg har afmeldt mig via email, men modtager stadig invitationer til undersøgelser.

Såfremt du har sendt en mail til hotline@tns-gallup.dk om ønsket om at blive afmeldt, så er din afmelding blevet registreret.

Hvis du i dagene efter din afmelding alligevel modtager flere mails fra os, drejer det sig om undersøgelser, du allerede er udtrukket til at deltage i. Vi udvælger dig naturligvis ikke til nye undersøgelser, og du kan derfor blot se bort fra eventuelle mails fra os.

>> Top

Hvad indebærer Webmåling, som der spørges om ved tilmeldingen til GallupForum?

At være tilmeldt webmålingen indebærer blot, at vi via cookies på din computer kan se, hvilke overordnede typer af hjemmesider, du besøger. TNS Gallup kobler så disse oplysninger med dine baggrundsdata fra Gallupforum (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende), hvilket giver os et billede af hvilke websider, der er mest populære i forskellige befolkningsgrupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Som med al anden deltagelse i TNS Gallup er man naturligvis 100 % anonym. Det er kun baggrundsdata, der gives videre, og de kan ikke samles til en ”hel” person igen.

>> Top

Jeg har fortrudt tilmelding til Webmåling

Da du nu ikke ønsker at deltage i Webmåling alligevel, vil TNS Gallup IKKE længere koble oplysninger fra cookies med dine baggrundsdata fra GallupForum (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende). Dog ligger de respektive cookies stadig på den computer, hvorfra du sagde ja til Webmålingen i første omgang, også selvom TNS Gallup ikke længere benytter sig af dem.

For at læse mere om, hvordan du sletter disse cookies, kan du gå ind på vores hjemmeside http://gallupforum.dk/index.cfm?action=Main.lobbyGeneral&myContent=gallupforum_pp

Du deltager stadig i GallupForum selvom du ikke er en del af Webmålingen.

>> Top

Jeg er nyt medlem af Gallup Forum

Da du er helt ny i panelet, kan du ikke logge ind endnu. Der går et lille stykke tid, før du er blevet oprettet i det system, som gør, at du kan logge ind på GallupForum. Du skulle gerne være oprettet om en-to uger.

Mange tak for, at du vil være medlem af vores panel.

>> Top

Jeg vil gerne holde en pause fra Gallup Forum

Det er altid muligt at holde en pause fra GallupForum, hvis du i en periode ikke har tid eller overskud til at deltage. Det eneste vi har behov for at vide er, hvornår du vil sættes på standby, og hvornår du ønsker, at vi skal aktivere dig igen. Disse informationer skal du sende i en mail til hotline@tns-gallup.dk.

Hvis du er på standby når vi laver vores årlige opdatering af baggrundsdata skal du være opmærksom på, at vi uanset hvad sender dig opdateringsundersøgelsen. Du er nødt til at svare på denne for at du igen kan blive aktiv i GallupForum. Opdateringsundersøgelsen gennemføres typisk i november måned.

Hvis du, mod forventning, modtager flere mails fra os imens du er på standby, drejer det sig om undersøgelser, du allerede er udtrukket til at deltage i. Vi udvælger dig naturligvis ikke til nye undersøgelser så længe du er på standby, og du kan derfor blot se bort fra eventuelle mails fra os.

>> Top

Hvorfor modtager jeg sms’er med påmindelse om deltagelse?

Da du udfyldte vores opdateringsundersøgelse gav du os i den forbindelse samtykke til at kontakte dig. Formuleringen fra vores side lød således:

Vi har nogle gange brug for at kunne kontakte vores deltagere på mobiltelefon. Det kan f.eks. være aktuelt at sende en SMS for at gøre opmærksom på, at der ligger en ny undersøgelse klar.

Vi vil derfor bede dig notere dit mobilnummer nedenfor. Hvis du ikke har en mobiltelefon, eller du ikke ønsker at oplyse nummeret, kan du blot markere dette nedenfor. Telefonnummeret benyttes ikke til salg, og vil aldrig blive videregivet til 3. part.

Notér dit telefonnummer med 8 cifre.

Men vi respekterer naturligvis, at du nu ikke længere ønsker at blive kontaktet via sms, og vi vil derfor hurtigst muligt slette dit nummer fra dine profiloplysninger hos os.

>> Top

Jeg vil gerne ændre mailadresse

Såfremt du har sendt en mail til hotline@tns-gallup.dk om ønsket om at ændre mailadresse vil ændringen blive noteret hos os hurtigst muligt.

Hvis du skulle modtage enkelte mails på den gamle emailadresse kan du blot se bort fra dette. Det skyldes, at din gamle adresse fortsat bliver brugt på de undersøgelser, du allerede er blevet udtrukket til. Når du bliver udvalgt til nye undersøgelser kontakter vi dig naturligvis på din nye mailadresse.

Vær opmærksom på, at det fremover er din nye mailadresse, der er dit brugernavn til vores medlemsportal www.gallupforum.dk

>> Top


Gavekort
Hvorfor har jeg ikke modtaget det indløste gavekort endnu?

Det er Gavekortet.dk der står for det praktiske arbejde i forbindelse med gavekortene. Derfor skal du rette henvendelse til dem. Du kan enten besøge deres hjemmeside, skrive til dem på info@gavekortet.dk eller ringe til dem på 38 23 70 20 (på hverdage mellem 9 og 16).

>> Top

Min mail om vundet gavekort er blevet væk

Hvis det er muligt, vil vi hurtigst muligt genfremsende mailen.

>> Top